Nezávislost a svoboda

Svobodným může být člověk pouze tehdy, je-li co nejmíň závislý na okolních podmínkách, na pomoci jiných lidí, je-li co nejvíce soběstačný. Vždy bude každý z nás závislý na okolních podmínkách, bude se muset přizpůsobovat společnosti, přírodě. Tato omezení lze ale do jisté míry omezit a eliminovat. Jak? Snahou každého svobodného člověka je jistě nezávislost, Myšlenková, hmotná, sociální. Čím víc si vypěstujeme na zahrádce, tím míň budeme závislí na tom, co nám nabízejí v obchodech za vysoké ceny a s nízkou kvalitou.

Někdy to zcela nejde

Jsou případy, kdy zcela nezávislým být nelze. Potřebujete dopravit nějaký objemnější materiál odněkud někam. Máte možnost rozhodování. Buď poprosíte známého, který vám třeba vyhoví. Budete mu zavázáni. Vy ale nechcete být zavázáni. Objednáte autodopravu. Musíte licitovat o termín, cenu, nejste si jisti, jestli opravdu vaše požadavky budou bezezbytku naplněny. Nebo využijete půjčovnu dodávek. Jste závislí jen na tom, jaký vůz je k dispozici. Vše další už je ve vašich rukou.