Motivace ve vztazích

V počátcích mezilidských vztahů mladých lidí prepubertálního, pubertálního, ale často i postpubertálního období lidského života je většinou motivací k navazování bližších vztahů s opačným, ale někdy i se stejným pohlavím, zejména romantická pohnutka. Zamilovanost, která se často směšuje jenom se zalíbením. Občas je motivací i „být rovnocenný těm ostatním“, vyspělejším a pokročilejším ve vývoji. Je však tato motivace správná?

Dívčí romantika

Motivace, aby se člověk vyrovnal svému okolí je přinejmenším trapná. Mnohem lepší je udělat z nezájmu o opačné pohlavím nebo obecně vztahy svoji originální přednost. „Když to dělá každý, mohu se odlišovat tím, že já to nedělám!“ Motivací může být i prachsprostý chtíč a touha „to zkusit“. To je odporné a ponižující. Mnohem úctyhodnější je altruistická motivace dívek, věnujících svoji pozornost takzvaným outsiderům. Některé dívky se starají, jak udělat kluka šťastným ve světě rozvrácených rodin, všeobecné nepřízně, chaosu a nesolidárnosti, kterými je současná společnost prolezlá.


Štítky: