Dekarbonizace vstřikovačů

Vzhledem k tomu, že se v motorovém systému usazuje karbon, je zapotřebí jeho pravidelné odstraňování. Pomocí moderních technologií není nutné používat k čištění žádné chemické prostředky. Čištění neboli dekarbonizace probíhá jednoduchou cestou za použití vodíku. Jednou z prvních činností je dekarbonizace vstřikovačů . Do motorového systému se vstřikuje vodík, který vytvoří společně s kyslíkem vysokou teplotu. Důsledkem je hoření, které šetrně spálí usazený karbon. Ten posléze odejde výfukovým systémem.

Čištění systému motoru zvýší jeho výkon

Pokud by se dekarbonizace neprováděla, hrozí nejen problémy na emisní stanici, ale také se významně snižuje výkon motoru i jeho životnost. Vyčištěním motorové části vozidla se zároveň sníží emise, kouřivost a nežádoucí hlučnost. Dekarbonizací může tedy majitel vozidla uspořit nejen finanční náklady na provoz, ale také na náhradních dílech, které by byly vlivem tohoto zanesení v brzké době poškozené. Dekarbonizace se týká nejen vstřikovačů, ale i válců motoru, spalovací komory, ventilů, kroužků či zapalovací svíčky.